Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 GBP
Registrácia 39,90 GBP
Predĺženie 39,90 GBP
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 39,90 GBP
Zmena majiteľa 0,00 GBP
Úprava údajov domény 0,00 GBP

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .jpn.com je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .jpn.com domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .jpn.com
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .jpn.com je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .jpn.com môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .jpn.com môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .jpn.com trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .jpn.com môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.jpn.com).