Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 GBP
Registrácia 15,90 GBP
Predĺženie 15,90 GBP
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 15,90 GBP
Zmena majiteľa 0,00 GBP
Úprava údajov domény 0,00 GBP

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .desi je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .desi domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .desi
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .desi je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .desi nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .desi môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Dot Desi LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .desi môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.desi).