Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 GBP
Registrácia 19,90 GBP
Predĺženie 19,90 GBP
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 19,90 GBP
Zmena majiteľa 0,00 GBP
Úprava údajov domény 0,00 GBP

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .cloud je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .cloud domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .cloud
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .cloud je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .cloud nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .cloud môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .cloud môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.cloud).
Live Chat
online
en