Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 GBP
Registrácia 24,90 GBP
Predĺženie 24,90 GBP
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,90 GBP
Zmena majiteľa 0,00 GBP
Úprava údajov domény 0,00 GBP

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .bid je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .bid domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .bid
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .bid je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .bid nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .bid môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .bid môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.bid).
Live Chat
online
en